27 Ağustos 2018
Duyurular

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı “Eğitim ve Öğretim Desteğine” Başvuracak Velilerimizin Dikkatine !

 

Eğitim ve Öğretim Desteği ile ilgili başvuruların, 17 Ağustos 2018- 06 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrencinizin e-okulda kayıtlı olduğu okula / okulumuza gelerek MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ E-KILAVUZU doğrultusunda aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.

 

20-24 AĞUSTOS 2018 tarihleri arası Kurban Bayramı tatili ve 30 AĞUSTOS 2018 Perşembe günü Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle başvuru alınamayacaktır.

Başvurular hafta içi her gün(yukarıda belirtilen tarihler dışında) 09.00-12.00/ 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’ nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’ nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

f) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’ nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

g) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER:

***Belgeler sorumlu Müdür Yardımcılarına eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belgelerin eksik olması halinde başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

*** 07 Eylül 2018 tarihinde “Tercih Yapmaya Hak Kazanan Öğrenciler” açıklanacaktır. Velilerimizin 07-14 Eylül 2018 tarihleri arasında www.meb.gov.tr üzerinden okul tercihi yapmaları gerekmektedir.  Tercih yapmayan velilerimiz eğitim öğretim desteği almaya hak kazanamayacaktır.

 

*** Ücretsiz veya Kurumun ilan etiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği verilmeyecektir.

 

*** Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden indirimler sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim öğretim desteğinden az olması halinde “EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU” yapılamayacaktır.

 

*** Veliler/Vasiler yönetmelik eki “Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu” (Ek-12)de yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve Eğitim Öğretim Desteği hakları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

***Okul Öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuş olanlar başvuru yapabilecektir.

 

*** 2017-2018 öğretim yılında Eğitim ve Öğretim Desteği devam eden ARASINIF öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.Etiketler