16 Eylül 2019
Duyurular
2019-2021 ERASMUS PROJEMİZ ONAYLANDI

2019-2021 ERASMUS PROJEMİZ ONAYLANDI

 
Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında yaptığı ortaklıklar ve Avrupa Birliği Ulusal Ajans destekli, “hayat boyu öğrenme” nin vurgulandığı öğrenci hareketliliği projesidir. Projelerin başlıca amacı kültürler arası iletişim aracılığıyla eğitimde kaliteyi artırmaktadır.

MEV Koleji Özel Ankara İlkokul ve Ortaokul olarak 2007 yılından beri Erasmus Projelerinde yer almaktadır. 2019 Eylül ayı itibariyle 4. Projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 12 senedir sürdürülen uluslarası projeler başarı ile tamamlanmış ve MEV Koleji öğrencileri her projede kültürlerarası iletişim, İngilizce kullanımı, takım çalışması, akran eğitimi ve birçok yeni beceri ve kazanım elde etmişlerdir.

2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan, “Sustainability-Preserving Europe for Future Generations” (Sürdürülebilirlik- Gelecek Nesiller için Avrupadaki kaynakların korunması) başlıklı proje teklifimiz, uygunluk kriterlerini karşılayarak kabul edilmiş ve okulumuz 2019-2021 yılları arasında uygulanacak olan 6 ortaklı Erasmus+ Programına dahil olmuştur.  Yeni projemizin ana başlığı “Sustainability” adı altında bütün proje ortağı ülkeler, kendilerine farklı alt başlıklar seçerek çalışmalarına başlamışlardır. Türkiye- MEV Koleji Özel Ankara İlkokul ve Ortaokul konusu ise “Sustainability of Agriculture” (Tarımda Sürdürülebilirlik) olarak belirlenmiştir. Projenin amacı Avrupa ülkelerindeki sürdürülebilirliği tanımak ve eğitimdeki iyi uygulamaları mümkün olduğunca çok öğrenci hareketliliği aracılığıyla tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.

Proje kapsamında proje ortağı olan ülkelere (Avustruya, Almanya, İspanya, Finlandiya ve Macaristan’a) çalışma ziyaretleri düzenlenecek olup, 2 yıl sürecek olan projenin amaçları arasında;

Sürdürebilirlik tanımın farklı ülkelerin konuları üzerinde tanımak ve kavramak

Ortak ülke okulları ile CLIL ( İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim) , akran eğitimi ve diğer aktif öğrenme metotlarının paylaşılması  

Bilişim ve iletişim teknolojileri  (video, sunum, metin, çizgi roman, foto kolaj gibi) teknikleri kullanarak, çalışma ziyaretinde bulunulan ülkede tecrübe ettikleri etkinlikleri veya konuları tanıtmak

Çok kültürlü Avrupa’da Aktif Ve Katılımcı Öğrenme Metotlarını tanımak

Kültürel etkileşim sağlamak,

Öğrencilerin İngilizceye yatkınlıklarını ve meraklarını artırmak

Farklı aksanları duyarak kendilerini geliştirmek ve yabancı dile maruz kalıp, dil gelişimlerini destekleyerek dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamak.Etiketler