Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

MEV Koleji Anadolu Lisesinde  Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmeyi hedefleyen çalışmaları eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izleme ilkesini temele alarak yürütürüz.

Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim değişkenlerindeki düzeylerini tespit etmek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalarımızda ‘Katılımcılık Yolu’ ve ‘Birlikte Başarmak’ ilkelerini benimseriz.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

Ağırlıklı olarak son sınıfta olmak üzere tüm öğrencilerimize uygulanan Genel Değerlendirme ve Deneme Sınavlarını, soru sayısı, niteliği, değerlendirme ve puanlama açısından YGS-LYS’ye denk sınavlar olarak gerçekleştiririz. Her denemeden sonra Ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından hazırlanan konu analizli karneleri öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşır; sınavı sonuç analizlerinin ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle incelenerek konu eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlarız.

Hazır Bulunuşluk Sınavı:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:

Her dönem başında ‘İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve seviye grupları oluşturarak, en uygun yöntem ve araçlarla öğrencilerimize ulaşmayı amaçlarız.

Süreç İzleme Sınavları:

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek ve daha büyük gruplar arasındaki performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla her ay ‘SİS Uygulamaları’ yaparız. SİS Uygulamalarını daha büyük gruplar elde edebilmek ve sınav sonucunu etkileme potansiyeli bulunan bölgesel faktörleri devre dışı bırakmak adına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tüm MEV Koleji kampüslerinde eş zamanlı uygularız.  Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgi haritalarını öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.

Bütüncül Yaklaşım:

Yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür; tüm yazılı sınavların analizleri yaparız. Analizler sonucunda varsa kazanım eksikliklerini belirleyerek, raporları ilgili zümrelerimizle paylaşırız. Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

YGS / LYS hazırlıkları kapsamında deneme sınavları uygular, destek programları planlanarak Haftalık Değerlendirmeler yaparız. Hedeflenen kazanımlarda ne ölçüde başarıya ulaşıldığını, öğretimin yeterli ve yetersiz olduğu alanların hangileri olduğunu, sınavların geçerliğini / güvenirliğini saptar ve raporlanan bu bilgileri bilgisayar ortamında ilgili birimlere sunarız. Ayrıca, tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ders başarılarının takip edilebilmesini sağlamak için, sınav sonuçlarına ait bilgiler SMS ve internet yoluyla velilerimizle paylaşırız.

Düzey Değerlendirme Sınavları:

Kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizin akademik gelişimlerini gözlemlemek için düzey değerlendirme sınavı uygular, gözlemler, görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda kayıt kabul sürecine rehberlik ederiz.

Bursluluk Sınavları:

Vakıf Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için belirlenen tarihlerde bursluluk sınavı uygular ve sonucu velilerimizle paylaşırız.