Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren pek çok farklı dinamikle karşı karşıya kalır. Bağımlılık evresinden sonra bu dinamikler bazen bizim kontrol edip üstesinden gelebileceğimiz şeyler iken bazen kontrol edemeyip başkalarının desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç duyduğumuz durumlarla karşımıza çıkabilir.

Öğrenciler,  hayatlarının en uzun ve en önemli basamaklarından biri olan okul yaşantısında, büyüme ve gelişmeyle gelen kritik evrelerde, aile yaşantıları ve akran gruplarında karşılaştıkları sorunlar da, ani kriz durumlarında, beklenmeyen kayıplarda destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyabilmektedir.

Öğrencilerimizin, kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ilişkiler kurabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi adına psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimiz öğrencilerimizle sürekli iletişim kurarlar.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, Okul yöneticilerimiz ve Sınıf Öğretmenlerimiz aracılığıyla, 

  • Öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası problemlere karşıönleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarımızı bu anlayışa uygun olarak yürütürüz.
  • Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutarız.
  • Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösteririz.
  • Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilerimize yönelikseminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili, düzenli sunumlar gerçekleştiririz.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve etkin yardım edebilmek amacıyla öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapar hizmetiçi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.
  • Öğrencilerimizin duygu okur-yazarlığını artırabilmek adına, kendi ve başkalarının duygularını tanıma, kabul etme ve uygun bir biçimde ifade etme konularında duygusal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yaparız.
  • Öğrencilerimize sosyal beceri çalışmaları kapsamında, iletişimi başlatma- sürdürme, grupla bir işi yürütme, kızgınlık ile baş etme ve anlaşmazlık çözümü ile ilgili beceriler kazandırmayı hedefleriz