Yaparak - Yaşayarak Öğrenme

Öğrencilerimizin içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, araştırma ve keşfetmeye yöneltmek, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak, iletişim kurma yönünü güçlendirmek, kendine güven ve cesaret duygusu geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirir ve öğrencilerimizin edindikleri bilgileri kavrayıp anlayabilmesini, analiz-sentez yapabilmesini sağlayan 'Tam Öğrenme' ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' modellerine uygun öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız.

Eğitim Uygulamaları

MEV Koleji Okul Öncesi sınıflarında uygulanan etkinliklerden bazıları:

 • Türkçe ve İngilizce etkinlikleri,
 • Sportif çalışmalar,
 • Özbakım eğitimi,
 • Sanat Çalışmaları
 • Fen ve Doğa Eğitimi
 • Deneyler
 • Anne-Baba Okulu
 • Eğitici Geziler
 • Yaratıcı Drama ve Tiyatro Etkinlikleri
 • Oyun Bahçesi
 • Sanat Atölyesi
 • Hobi Bahçesi Etkinlikleri
 • Aile Katılımı
 • Kulüp Çalışmaları
 • Proje Çalışmaları
 • Bilgisayar Destek Eğitimi
 • Portfolyo Çalışmaları

 


 

Yabancı Dil Eğitimi

MEV Koleji Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimizin anadil kullanma yetkinliği kadar, yabancı dil yetkinliklerinin gelişmesini de önemseriz. Gelişen Dünyayla entegre, Dünya'daki ve ülkesindeki gelişmelerden haberdâr, bu gelişmelere yönelik yaratıcı fikirler geliştirerek kendini hem anadilinde; hem de öğrendiği yabancı dilde doğru ve rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda pedagojik gelişimlerine uygun tüm eğitim teknolojilerinin kullanıldığı, akıllı masa ve diğer interaktif öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütürüz. Yoğun İngilizce eğitimi ile öğrencilerimizin kavramları hem anadillerinde hem İngilizce düşünebilmeleri ve bütünsel olarak kavramalarını sağlamayı amaçlarız.

Eğitim Birimlerimiz