Öğrenci Merkezli Eğitim

MEV Koleji Okul öncesi kademesinde, öğrencilerimizin temel yaşam alışkanlıklarını kazandığı, zihinsel gelişimlerinin ve öğrenmenin en yoğun olduğu 0-6 yaş dönemini en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla; çocuklarımızın yaratıcılıklarını, öğrenme motivasyonlarını, özgüvenlerini ve ilişki kurma yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen öğrenci merkezli öğretim programlarını uygularız.

Okul Öncesi Eğitim Anlayışımız

Öğrencilerimiz eğitimin sürekliliği ilkesine dayalı olarak ilkokula hazırlanırken; özgürce hareket edebilecekleri güvenli ve hijyenik oyun ve eğitim ortamlarında hem anadilde hem yabancı dilde kendilerini rahat ve doğru biçimde ifade edebilecekleri bir eğitim alırlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, araştırma ve keşfetmeye yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla ;

  • Okul ve eğitim sisteminin merkezine öğrenciyi yerleştiren Öğrenci Merkezli Eğitim yaklaşımıyla eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel gelişimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmayı amaçlarız. Her öğrencimizin hazır bulunuşluk düzeyi, aile yapısı, toplumsal çevresi, ilgileri, yetenekleri ve öğrenme stillerinin farklılık gösterdiği gerçeğinden yola çıkarak farklılık gösteren her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uygun esnek öğrenme ve öğretmen stratejilerini ders bazında eğitim programlarımızın içine entegre ederiz.
  • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları farklı ortamlar sunarak keşfetmelerini amaçlarız.
  • Günlük Program Planla, Yap, Hatırla (Değerlendir) süreçlerini içeren High Scope Programı ile öğrencilerimizin özgüvenlerinin ve bağımsızlıklarının desteklenmesini, sorumluluk alma ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesini hedefleriz.
  • Öğrenme için gerekli, doğru soruları sorabilen, öğrenmeyi seven ve bilime meraklı bireyler yetiştirmek amacıyla Gems Programı uygularız.
  • Sınıf içerisinde etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle öğrencilerimize evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmeleri amacıyla Karakter Eğitimi rehberlik programı uygularız.
  • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortamlar yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan Scamper Programı ile öğrencilerimizin çok boyutlu düşünmeleri ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedefleriz.
  • Ben Sorun Çözerim programıyla öğrencilerimize  “ kişiler arası sorun çözme becerilerini” kazandırmayı amaçlarız. Bu program ile öğrencilerimiz, sorun çözmeye ilişkin karar verme sürecinde, ne yapacaklarını ya da ne düşüneceklerini değil nasıl düşüneceklerini öğrenirler.

 

MEV Koleji Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimiz, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisi gelişmiş, millî ve manevî değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilir.

Eğitim Birimlerimiz